ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ USP® ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΖΩΤΟ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Μειώνει τη δέσμευση του φωσφόρου.
  • Βελτιώνει την εκμετάλλευση του αζώτου.
  • Περισσότερη διαθέσιμη ποσότητα φωσφόρου και αζώτου.
Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302