ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Triphos® ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ.

  • Προσαρμόζεται σε εδάφη με όξινο pH.
  • Διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του φωσφόρου σε πολλούς τύπους εδαφών.
  • Μειώνει τις αντιδράσεις με τα στοιχεία που υπάρχουν στο έδαφος
Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302