ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PROTECT® ΘΡΕΨΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟ

ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣΦΟΡΟ

  • Εξαλείφει τη δέσμευση του διαθέσιμου φωσφόρου.
  • Κινητοποίηση του διαθέσιμου φωσφόρου.
  • Περισσότερη διαθεσιμότητα του φωσφόρου σε όλη τη διάρκεια του κύκλου.
Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302