ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Aminovit® ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ, ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ

  • Αυξάνει την ανταπόκριση σε καταστάσεις στρες.
  • Καλυτερεύει τις μεταβολικές διαδικασίες των φυτών, βιοδιέγερση.
  • Περισσότερη ανάπτυξη, υγεία και ποιότητα.
Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302