ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Actibion® ΠΟΥ ΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΡΙΖΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΠΙΗΤΗΣ ΤΟΥ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΓΕΙΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

  • Περισσότερος όγκος ενεργών ριζών.
  • Μεγαλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων.
  • Αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικής δυνατότητας.
Μέτωνος 39. Χολαργός, Αττικής,Τ.Κ.15561, T : (0030) 2106520302