Skip to main content
ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ

Συμβολή σε μια πιο βιώσιμη γεωργία

Περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα. Με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, έχουμε μάθει πώς να μετασχηματίζουμε τους φυσικούς πόρους και τις βιομηχανικές διαδικασίες, προκειμένου να αυξήσουμε την κερδοφορία και την απόδοση των προϊόντων μας.

Ο όμιλός μας πρωτοστατεί στη μετάβαση του γεωργικού τομέα προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση και το επιτυγχάνουμε αυτό με προϊόντα υψηλής απόδοσης, βασισμένα στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και στο σεβασμό του περιβάλλοντος. Το πετύχαμε αυτό μέσω της έρευνας και της ανάπτυξης της βιοτεχνολογίας σε αυτό το θέμα. Διαθέτουμε τεχνικές λύσεις ενεργοποίησης, ρύθμισης, ενίσχυσης και προστασίας, οργανικής, βιολογικής, χημικής και ορυκτής προέλευσης. Αυτά αλληλεπιδρούν με κάθε ένα από τα θρεπτικά συστατικά που παρέχονται στις φόρμουλες μας, καθώς και με αυτά που είναι εγγενή στο έδαφος.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Fertinagro Biotech αποσκοπούν στην προώθηση λύσεων που βασίζονται στη ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Είμαστε ο ηγέτης του κλάδου στην ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, βιώσιμων λιπασμάτων και ως εκ τούτου διαθέτουμε τα μέσα και τα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τα νέα κανονιστικά πλαίσια όσον αφορά τις ευάλωτες σε θρεπτικά συστατικά περιοχές και τη βιώσιμη διατροφή.

Εκτός από τα προϊόντα που παράγουμε, διατηρούμε μια εσωτερική πολιτική σε όλους τους τομείς της εταιρείας, ώστε να είμαστε 100% προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές (Πράσινο Σύμφωνο, "Farm to Fork", κ.λπ.) και δεσμευόμαστε να είμαστε ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα μέχρι το 2050. Σήμερα το 30% της κατανάλωσής μας είναι πράσινη ενέργεια και έχουμε επίσης ενσωματώσει τους στόχους SustanableSustainable Development Goals στην επιχειρηματική μας στρατηγική.

Ανακυκλώνουμε σχεδόν το 80% των αποβλήτων που παράγονται στην επιχείρησή μας

Όλες οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις διαθέτουν συστήματα μηδενικής απόρριψης για το νερό διεργασιών

Το 30% της ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές

Η Fertinagro Organia είναι το 1ο εθνικό εργοστάσιο λιπασμάτων που εξουδετερώνει τις εκπομπές του

Ανακυκλώνουμε περισσότερες από 4.000 μονάδες συσκευασίας ετησίως για πωλήσεις στην αγορά.

Ανακυκλώνουμε περισσότερες από 4.000 μονάδες συσκευασίας ετησίως για πωλήσεις στην αγορά.

Ετήσια έκθεση
βιωσιμότητας

Πολιτική ολοκληρωμένης
διαχείρισης

3 αρχές που καθορίζουν την πολιτική μας για τη βιωσιμότητα

Αποδοτικότητα

 • Περισσότερα από τα λιγότερα. Η στρατηγική παραγωγής μας έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί στο έπακρο τα θρεπτικά συστατικά των προϊόντων μας, ώστε να μειώνονται οι μονάδες λιπασμάτων που απαιτούνται.
 • Ενεργειακή απόδοση. Σχέδιο εφαρμογής για συστήματα ενεργειακής απόδοσης με πιστοποίηση ISO 50.00.1
 • Μείωση του νερού και του ανθρακικού μας αποτυπώματος.

Κυκλικότητα

 • Δέσμευση για ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Αυτό φτάνει ακόμη και στο 60% της κατανάλωσης πρώτων υλών MMPP ανανεώσιμης προέλευσης σε ορισμένα εργοστάσια.
 • Δέσμευση για την ανακύκλωση αποβλήτων. Φτάνει ήδη το 25% των συνολικά χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών.
 • Κυκλικές διαδικασίες παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια και στόχος: απαλλαγή από τον άνθρακα.
 • Διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων AEVAE και SDDR.

Ασφάλεια

 • Χρόνο με το χρόνο εφαρμόζουμε τα απαραίτητα μέτρα για να γίνουμε μια 100% ασφαλής εταιρεία.
 • Σχέδιο PRYMOR για την πρόληψη των κινδύνων και την οργανωτική βελτίωση.
 • Σχέδιο Αριστείας που εγγυάται τις καλύτερες παραμέτρους υγείας και ασφάλειας.
 • Σχέδιο Fertilud για την επίτευξη των ασφαλέστερων και εργονομικότερων δυνατών χώρων εργασίας.

Σχέδια βιώσιμης δράσης

Ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, από το 2018 στη Fertinagro αναπτύσσουμε διάφορα Σχέδια Δράσης στους τομείς που θεωρούσαμε πάντα ουσιώδεις στις δραστηριότητές μας:

ΣΧΕΔΙΟ FERTILUDΦΡΟΝΤΊΖΟΝΤΑΣ- ΓΙΑ- ΣΑΣ ΣΧΈΔΙΟ: Με αυτό το νέο σχέδιο, επιδιώκεται ο εξορθολογισμός δύο τομέων της υγείας: πρώτον, η αξιολόγηση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και, δεύτερον, η εφαρμογή προσωπικών συμβουλών υγείας με τους εργαζομένους μας από ορισμένους επαγγελματίες του Ομίλου, όποτε αυτό απαιτείται.

ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ: Αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου δράσης μας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με μηδενικά ατυχήματα. Για το σκοπό αυτό, προγραμματίζεται το 2022 η έναρξη σε επίπεδο ομίλου Fertinagro ενός σχεδίου για την εφαρμογή μιας κουλτούρας ασφάλειας και περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της εταιρείας, σε συνεργασία με μια διεθνούς κύρους πολυεθνική εταιρεία με την επωνυμία Dekra . Η εταιρεία αυτή θα μας βοηθήσει να αποκτήσουμε επίγνωση της ασφάλειας και να αναλύσουμε τις αλλαγές και τις δράσεις μέσω της ανάλυσης κινδύνου.

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ: Έχουν ξεκινήσει εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση. Το σχέδιο ευαισθητοποίησης για τις συνήθειες υγιεινής διαβίωσης, στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεων σε θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

ΣΧΕΔΙΟ FERTIMATΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ: DΈνας από τους στόχους μας είναι η διεξαγωγή της ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) διαφόρων προϊόντων και των κύριων εγκαταστάσεων παραγωγής. Επιπλέον, στόχος μας είναι επίσης να εκπαιδεύσουμε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πελάτες σχετικά με τη σημασία του υπολογισμού της ΑΚΖ των προϊόντων μας.

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Οι στόχοι μας σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στη δημιουργία νέων γραμμών παραγωγής προσανατολισμένων προς την κυκλικότητα και στην αύξηση της ενσωμάτωσης υλικών από ανανεώσιμες πηγές. Περισσότερο από το 10% της κατανάλωσης υλικών είναι ανανεώσιμα και σχεδόν το 25% είναι ανακυκλωμένης προέλευσης.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Επιδιώκουμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τη βιολογική μας παραγωγή για να προωθήσουμε τη νέα μετάβαση στην ΚΑΠ. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι κανονισμοί της UNE για τα νέα βιολογικά προϊόντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΤΡΟΦΙΚΑ: Κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μας, γι' αυτό και εφαρμόζονται οι νέοι κανονισμοί για τα λιπάσματα και δημιουργείται μια νέα επιχείρηση για την παραγωγή και πώληση υγρών λιπασμάτων (λίπανση ακριβείας). Επιπλέον, κάθε χρόνο εκπληρώνουμε τους στόχους που έχουν τεθεί γύρω από την υλοποίηση νέων έργων Ε&Α που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Έχουμε 37 διπλώματα ευρεσιτεχνίας προτεραιότητας σε έργα Ε&Α.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Εφαρμόζονται μέτρα για την προώθηση της μείωσης των αποβλήτων συσκευασίας στα εργοστάσια, ενθαρρύνοντας τις μαζικές πωλήσεις. Επιπλέον, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα ψηφιακό σύστημα για το σύστημα τιμολόγησης του Ομίλου στα γραφεία μας.

ΣΧΈΔΙΟ ΓΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗΣΤο σχέδιο αυτό αποσκοπεί στον καθορισμό στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην αύξηση της παροχής ανανεώσιμης ενέργειας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών. Καθώς και τη συνεχή αναζήτηση νέων βιώσιμων λύσεων για τη ζήτηση ενέργειας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η Fertinagro διαθέτει πιστοποίηση ISO 50.001 σε τρεις μονάδες παραγωγής με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Περίπου το 30% της ενεργειακής μας κατανάλωσης είναι ανανεώσιμη και αποδοτική. Το 2021 όλοι οι δείκτες ενέργειας και εκπομπών έχουν βελτιωθεί, αποδεικνύοντας τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ: Έχει δημιουργηθεί ένας νέος στόλος οχημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης, ο οποίος αντικαθιστά τα συμβατικά οχήματα με πολύ πιο αποδοτικά και λιγότερο ρυπογόνα υβριδικά οχήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΝΑΝΕΏΣΙΜΩΝ ΠΗΓΏΝ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΕΣ: Η αυτάρκεια και η αύξηση των συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελούν τους κύριους σκοπούς που πρέπει να αναπτυχθούν στο σχέδιο Fertinergy, για το οποίο το 2022 προβλέπεται η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων για την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Fertinagro Tecnos Máxima , Fertinagro Fertesa, Fertinagro Sur, Leatransa) και εγκαταστάσεων θερμικής ενέργειας με βιομάζα (Fertinagro Fertesa, Fertinagro Sur, Fertinagro Nutrigenia).

ΣΧΕΔΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣΤο σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ενσωμάτωσης στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και στη μέτρηση του κοινωνικού μας αντίκτυπου και στη διαπίστωση των απαιτήσεων των ομάδων συμφερόντων μας.

ΣΧΕΔΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ: Το 2021 τα Σχέδια Ισότητας εκπονήθηκαν από την επιχείρηση σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που θεσπίστηκαν το 2020. Με αυτόν τον τρόπο, στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τους σχετικούς ελέγχους αμοιβών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι στις οργανώσεις μας δεν υπάρχει κανενός είδους μισθολογική διάκριση .

ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ: Από την έδρα μας Βιοοικονομία και Κοινωνία, αναπτύσσονται προτάσεις έρευνας και μεθοδολογίας για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων των προϊόντων και των οργανισμών μας στο περιβάλλον.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ: Κατά τη διάρκεια του 2021, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών σε πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη (εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, ενώσεις, ερευνητικά κέντρα, διοίκηση, πανεπιστήμια...) με στόχο την αναζήτηση του κοινού συμφέροντος τόσο των επιχειρήσεων όσο και του περιβάλλοντος.

ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑΣ


ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ: Ανάπτυξη της βιώσιμης χρηματοδότησης σε διάφορες εταιρείες του Ομίλου, καθιερώνοντας αξιολογήσεις με τη χρήση του εργαλείου EcoVadis που μας επιτρέπουν να μετράμε τη συμβολή μας στη βιωσιμότητα με την πάροδο του χρόνου.

ΝΈΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ: Απόκτηση νέων εγκρίσεων και πιστοποιήσεων για τη βιωσιμότητα στον τομέα μας, όπως η πρωτοβουλία Responsible Care Initiative.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ: Βελτίωση και δημοσίευση των νέων πολιτικών και σχεδίων δράσης που σχετίζονται με τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Τροποποίηση της διαδικασίας έγκρισης προμηθευτών ώστε να συμπεριλάβει νέα κριτήρια βιωσιμότητας, επανεγκρίνοντας όλους τους προμηθευτές κρίσιμης σημασίας για τον Όμιλο.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Διατήρηση των υφιστάμενων πιστοποιήσεων ISO και συνέχιση της προσθήκης νέων επιχειρήσεων του Ομίλου στο σύστημα διαχείρισής μας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Έναρξη διαδικασιών ταξινόμησης σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές με βάση τα νέα έργα και τις βιώσιμες δράσεις του Ομίλου.