Skip to main content
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στην αιχμή της καινοτομίας

Η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία είναι ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξή μας και βασική αρχή σε ό,τι κάνουμε. Μας διαφοροποιεί και θα μας διαφοροποιεί πάντα από τους ανταγωνιστές μας.

Εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ο κύριος στόχος μας είναι να είμαστε ένα βήμα μπροστά, να εξερευνούμε νέα μονοπάτια, να καινοτομούμε και να είμαστε διαφορετικοί. Για το λόγο αυτό, η Eρευνα &η Αναπτυξη & η Καινοτομία αποτελούν για εμάς δέσμευση για το μέλλον. Είναι μια υπόσχεση ότι θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα κύρια προβλήματα που επηρεάζουν τον αγροδιατροφικό τομέα και συνεπώς την κοινωνία μας.

Χάρη σε μια μεγάλη ετήσια επένδυση στην έρευνα και τους επαγγελματίες μας στο τμήμα Ε&Α, στη Fertinagro Biotech μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε ήδη σχεδόν 150 τεχνολογικές πατέντες καταχωρισμένες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε βασικά έργα για την προσαρμογή του αγρότη στα νέα κανονιστικά πλαίσια.

Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών που ελαχιστοποιούν τη χρήση των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αποδοτικών λιπασμάτων που αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών με τη χρήση ανανεώσιμων πόρων.

ΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΡΏ ΕΤΉΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΣΕ Ε&Α&Τ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ
ΈΡΓΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ (CDTI) CDTI ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 15 ΧΡΌΝΙΑ
ΤΡΈΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΈΡΓΑ
ΕΘΝΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΉ ΔΙΠΛΏΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΑΙΧΜΉΣ

Τα πιο προηγμένα εργαστήρια του τομέα

Η συνεχής δέσμευσή μας στην έρευνα μας επέτρεψε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, διαθέτοντας τα πιο πλήρη και προηγμένα γεωπονικά και βιοτεχνολογικά εργαστήρια του κλάδου, όπου αναπτύσσονται τα λιπάσματα του μέλλοντος.

Η ανάπτυξη των δοκιμών Ε&Α έχει συγκεντρωθεί στο C.I.B.A που βρίσκεται στην Utrillas, Teruel, όπου διαθέτουμε ένα εργαστήριο φυσικοχημικής ανάλυσης και ένα εργαστήριο μοριακής βιολογίας, όπου τα τελευταία μας αποκτήματα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επανάσταση στον τομέα της βιοτεχνολογίας .βιοτεχνολογίας. Σε αυτό διεξάγουμε μεταγονιδιωματικές μελέτες με τις οποίες είμαστε σε θέση να αλληλουχίσουμε το γονιδίωμα των διαφόρων μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έδαφος και, ως εκ τούτου, να δούμε τα χαρακτηριστικά της μικροβιολογικής τους σύνθεσης.

Διαθέτουμε επίσης ένα εργαστήριο φυσιολογίας φυτών με τεχνολογία NIRS για την ανάλυση των πρώτων υλών και των ορυκτών λιπασμάτων στο εργοστάσιο της Teruel.

C.I.B.A: ΤΟ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ

Στο C.I.B.A. στο Utrillas (Teruel) διαθέτουμε παραγωγική ικανότητα 10.000 λίτρων μέσω ασηπτικής ζύμωσης, εργαστήριο μεταγονιδιωματικής, μεταγραφομικής και μεταβολωμικής, για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών για την παραγωγή βιοπροϊόντων.
Αναπτύσσουμε βιοτεχνολογικές διεργασίες για την παραγωγή μεταβολιτών, ενζύμων, βιοπολυμερών και διαφόρων μικροβιακών προϊόντων.
Πραγματοποιούμε ωμική ανάλυση για τον προσδιορισμό των φυτοβιοσωμάτων, της πρωτεομικής και της μεταβολικής του εδάφους, των φυτών, του νερού και των φυσικών πόρων.
Αναλύουμε τη μεταγονιδιωματική εδαφών, φυτών, νερού, ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων.

Η ΈΡΕΥΝΑ ΩΣ ΒΆΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΛΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉΣ ΛΊΠΑΝΣΗΣ

 • Δειγματοληψία εδάφους

  • Στο εργαστήριο, ομογενοποιούμε τα υποδείγματα, τα διαλέγουμε και τα προετοιμάζουμε για τις διάφορες αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν, απομονώνοντας το μικροβιακό DNA με ειδικές τεχνικές εκχύλισης.

 • Απομόνωση DNA

  • Στο εργαστήριο, ομογενοποιούμε τα υποδείγματα, τα διαλέγουμε και τα προετοιμάζουμε για τις διάφορες αναλύσεις που θα πραγματοποιηθούν, απομονώνοντας το μικροβιακό DNA με ειδικές τεχνικές εκχύλισης.

 • Secuenciación

  • Με τον μαζικό αλληλουχέα DNA MiSeq, λαμβάνουμε πληροφορίες για τις συγκεκριμένες γονιδιωματικές αλληλουχίες των μικροοργανισμών του εδάφους για τη μετέπειτα επεξεργασία τους.


 • Συναρμολόγηση

  • Με τη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων, τα αποτελέσματα ερμηνεύονται και λαμβάνεται μια αξιόπιστη εικόνα της ποικιλομορφίας και της δομής των μικροβιακών πληθυσμών.


 • Ταυτοποίηση

  • Από τη φωτογραφία που λαμβάνεται κατά τις προηγούμενες φάσεις ανάλυσης (αλληλούχιση και συναρμολόγηση) θα πραγματοποιήσουμε την ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών.


 • Σχέδιο συνταγογράφησης θρεπτικών συστατικών

  • Χάρη στις πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την αξιολόγηση του βιολογικού συστατικού του εδάφους, μπορούμε να σχεδιάσουμε αποκλειστικά και με μεγάλη ακρίβεια σχέδια λίπανσης για κάθε συγκεκριμένο οικοσύστημα.


  ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΙΔΡΎΜΑΤΑ

  Ερευνητικές συμφωνίες

  • Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα (UZ)
  • Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (UB)
  • Πολυτεχνείο της Βαλένθια (UPV)
  • Πολυτεχνείο της Μαδρίτης (UPM)
  • Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (UAM)
  • Ινστιτούτο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας Φυτών (IBMCP)
  • Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας των Ζώων (ICTA-UPV)
  • Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Αγροδιατροφής (IRTA)
  • Κέντρο Εδαφολογίας και Εφαρμοσμένης Βιολογίας της Segura (CEBAS-CSIC)
  • Ερευνητικό κέντρο για τους ενεργειακούς πόρους και την κατανάλωση (CIRCE)
  • Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ζώων (CITA-IVIA)
  • Ίδρυμα Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Aula Dei
  • Socio activos de la Plataforma BIOVEGEN (Plataforma Tecnológica de Biotecnología Vegetal).

   Saber más >
  • Socio industrial del partenariado público-privado BBI (Bio-Based Industries)

   Saber más >
  • Patrono del PCTAD (Parque Científico Tecnológico Aula Dei)

   Saber más >
  • Miembro de la Fundación CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos)

   Saber más >

  διπλώματα ευρεσιτεχνίας

  Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 147 κατοχυρωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, τη θρεπτική αποτελεσματικότητα των λιπασμάτων μας και την απόδοση των καλλιεργειών των αγροτών μας, και πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα.

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΈΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΈΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΊΑ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΊΣ

  AGRIMAX έχει ως στόχο να καταδείξει τις δυνατότητες των αποβλήτων από οπωροκηπευτικά προϊόντα, όπως οι ντομάτες, οι πατάτες, οι ελιές ή τα δημητριακά, ώστε να συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας του τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  EMBRACED κυκλικό μοντέλο ολοκληρωμένου βιοδιυλιστηρίου που βασίζεται στην αξιοποίηση του κυτταρινικού κλάσματος των αποβλήτων απορροφητικών προϊόντων υγιεινής (AHP) μετά τον καταναλωτή προς την κατεύθυνση της παραγωγής δομικών στοιχείων, πολυμερών και λιπασμάτων βιολογικής βάσης.

  FETIMANURE αποτελεί το τέλειο παράδειγμα του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας μέσω της χρήσης οργανικών αποβλήτων από κοπριά ζώων για την παραγωγή λιπασμάτων.

  BIOSCHAMP αναπτύσσει ένα εναλλακτικό βιώσιμο υπόστρωμα και ένα βιοδιεγερτικό που θα μειώσει την εξάρτηση και τη χρήση φυτοφαρμάκων και θα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της κερδοφορίας στην Ευρώπη.

  SEA2LAND θα ασχοληθεί με τη βελτίωση και την προσαρμογή των τεχνολογιών ανάκτησης θρεπτικών συστατικών για την παραγωγή βιολιπασμάτων από υποπροϊόντα της επεξεργασίας ψαριών και της υδατοκαλλιέργειας.

  PESTNU Δοκιμές πεδίου και επίδειξη ψηφιακών και χωρικών τεχνολογιών με αγροοικολογικές και βιολογικές πρακτικές στη συστημική καινοτομία. Το Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας Ελλάδος - (Επικεφαλής).

  ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΕΘΝΙΚΆ ΈΡΓΑ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΗΝ FERTINAGRO BIOTECH

  FERTILIGENCIA Παραγωγή iκαινοτόμων λιπασμάτων για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας και ανάπτυξη προτύπου για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των αγροοικοσυστημάτων.

  RESTOS VEGETALES Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της κοπριάς μέσω βιώσιμης επεξεργασίας, για να μειωθεί το περιβαλλοντικό κόστος που παράγεται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθιστώντας τις πιο βιώσιμες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της περιβαλλοντικής υγείας των γειτονικών πληθυσμών, (θα μειώσει την εξάτμιση της αμμωνίας και άλλων πηγών αζώτου). Ποσοτικοποίηση της ποσοστιαίας μείωσης των εκπομπών και ανάπτυξη ενός νέου, πιο βιώσιμου και αποτελεσματικού λιπάσματος).

  Fertinagro Biotech (coordinadora), Terraibérica Desarrollos, Porcino de Teruel και Crianzas Campovivo, καθώς και UPM, UPV και UNIZAR.

  PÉPTIDOS Ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου για την ταξινόμηση και αξιολόγηση των βιοδιεγερτικών φυτών. Fertinagro Nutrigenia, Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

  ΕΘΝΙΚΆ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΆΛΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎΣ ΟΜΊΛΟΥΣ

  CIEN MEDKIDS Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής για τη βελτίωση ενός υγιεινού καλαθιού παιδικών τροφίμων. Η ανάπτυξη ενός υβριδικού πρωτεϊνικού σνακ -φυτικού και ζωικού-, που αρέσει στον παιδικό καταναλωτή και με το οποίο επιδιώκεται η πρόληψη της παχυσαρκίας στα παιδιά.

  CIEN INSECTUM αξιοποίηση αστικών υποπροϊόντων και βιοαποβλήτων μέσω βιομετατροπής με έντομα για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων σε στρατηγικούς τομείς.

  CIEN LOWPH-WINE Μελέτη νέων παραγόντων που σχετίζονται με το έδαφος, το φυτό και την οινολογική μικροβιακή χλωρίδα και επηρεάζουν την ισορροπία της οξύτητας των οίνων και την εγγύηση της ποιότητας και της σταθερότητάς τους σε θερμά κλίματα. Συμμετέχουν μεγάλα οινοποιεία, π.χ. Pago de Carraovejas, Bodegas Barbadillo, Agrotecnologías Naturales, Agrovin, Vitis Navarra, Bodegas Roda,

  ΕΘΝΙΚΆ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ FERTINAGRO BIOTECH ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ

  NITRIFICACIÓN Ανάπτυξη νέων φυσικών στρατηγικών για την αναστολή της διαδικασίας νιτροποίησης. UPM, UB.

  ΈΡΓΑ ΣΤΑ ΟΠΟΊΑ Η FERTINAGRO BIOTECH ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΙ ΩΣ ΕΤΑΊΡΟΣ

  UNITA – UNIVERSITAS MONTIUM Πανεπιστήμιο Beira Interior, Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα, Πανεπιστήμιο Pau et des Pays de l'Adour, Πανεπιστήμιο Savoie Mont Blanc, Πανεπιστήμιο του Τορίνο και Πανεπιστήμιο Vest din Timisoara. SOE4/P5/E1059.

  AGROGREEN SUDOE Μελλοντικά αγροδιατροφικά συστήματα για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη μετάβαση: Συν-σχεδιασμός στρατηγικών για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών κινδύνων στο νερό και την ατμόσφαιρα στους φυσικούς χώρους της επικράτειας της SUDOE. UPM/CEIGR (Ισπανία), UPA (Ισπανία), CNRS (Γαλλία), Instituto Superior de Agronomía ISA DCEB (Πορτογαλία), (ABRVS) Πορτογαλία, C hambre d'agriculture de lacharente maritime (FR)